OM MARJA

MARJA, CV   

BAKGRUND

Universitetslektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola, forskare, gästföreläsare vid andra universitet. Tidigare anställd vid staten i 50 år , bland annat vid FMV, Statskontoret, finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket, Pensionsmyndigheten, SCB. (Detaljerad info i meritförteckningen.)


Disputation. Våren 2010 disputerade Marja Lemne i statsvetenskap vid Stockholms universitet på avhandlingen För långt från regeringen – och för nära. Expertgruppen ESO:s födelse, levnad och död. (Länk)


Utrednings- och styrelseuppdrag. Vid sidan av anställningarna har Marja utfört uppdrag åt bla.a. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Riksrevisionen. Styrelseordförande i Norrenergi AB, Stiftelsen föremålsvård i Kiruna.


Egna publikationer, avhandlingar, SOU och Ds-serierna mm.

Vad staten vill – mål och ambitioner i svensk politik. 2013, digital utgåva


CV kan laddas ner här.

Pressbilder på Marja Lemne kan laddas ner här.