START

ANLITA MIG SOM

FÖRELÄSARE,


KOMMENTATOR,MODERATOR


Marja Lemne,

till din tjänst.


Lemne analys & research erbjuder reflektioner i ämnen som rör politik och statskunskap. Det kan gälla:

 

  • analyser,
  • modereringsuppdrag,
  • artikeltexter,
  • och föreläsningar.

Telefon: (+46)  70 760 85 91

Epost: marja@lemne.eu